Zdobądź swój pierwszy stopień profesjonalny - DIVEMASTER

Poziom certyfikacji Divemastera jest pierwszym poziomem profesjonalnego członkostwa w PADI. Divemasterzy PADI nadzorują certyfikowanych nurków podczas zajęć nurkowych, asystują Instruktorom podczas szkolenia oraz prowadzą instruktaż podczas zajęć nurkowania w ABC. Certyfikacja ta oznacza osobę, która posiada wzorowe umiejętności nurkowe, reprezentuje modelowe zachowanie, dobrze rozwinięte umiejętności ratownicze, wysoki poziom wiedzy teoretycznej a także zna zasady zarządzania w biznesie nurkowym oraz posiada wysoki poziom kompetencji jako certyfikowany asystent.

 

Divemaster powinien:

1. Posiadać certyfikat Advanced Open Water Diver lub posiadać stopieńodpowiedni poziomem innej organizacji (definicja podana jest w Przewodniku kursu Divemaster).

2. Posiadać certyfikat Nurka Ratownika (Rescue Diver) lub posiadać stopień odpowiedni poziomem innej organizacji.

3. Mieć ukończone 18 lat.

4. Mieć ukończone i zalogowane 20 nurkowań (dokumentem poświadczającym jest tu książeczka nurkowa - logbook).

5. Przedłożyć dowód ukończenia kursu Emergency First Response Primary Care (CPR) oraz Secondary Care (pierwsza pomoc) lub odpowiedni innej organizacji w okresie ostatnich 24 miesięcy.

 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń na stopień Divemaster musisz:

- wykazać się umiejętnościami pływackimi i wytrzymałościowymi,

- ogólnymi umiejętnościami nurkowania,

- umiejętnością rozwiązywania problemów

- oraz umiejętnościami ratowniczymi.

 

Gdy podejmujesz decyzję związaną z profesjonalną karierą nurkową, decydujesz się jednocześnie na podsumowanie Twoich dotychczasowych doświadczeń właśnie podczas kursu Divemaster’a. Decydując się na wzięcie udziału w kursie, bierzesz od tego momentu odpowiedzialność za inne osoby nurkujące w Twojej obecności po jego ukończeniu. Twój wysoki stopień profesjonalizmu ma być wzorem do naśladowania, a spektrum zainteresowań podczas każdego zejścia pod wodę rozszerza się poza dotychczasowy format o pozostałych uczestników zabawy.

 

Rozwijanie wiedzy teoretycznej obejmuje:

12 sesji teoretycznych oraz wykonanie awaryjnego planu w razie wypadku nurkowego.

 

ocena umiejętności wodnych i nurkowych obejmuje:

- ocenę umiejętności pływackich i wytrzymałości,

- ocenę umiejętności ratowniczych,

- ocenę umiejętności nurkowych (18 podstawowych umiejętności wykonanych na poziomie demonstracyjnym)

 

Praktyczne zastosowanie obejmuje:

- kartowanie dna,

- rozwiązywanie problemów pod wodą oraz przeprowadzenie jednego z programów nurkowych, a następnie zależnie od opcji - ćwiczenia praktyczne z symulowanymi kursantami

 

Uprawnienia:

- Nadzorować szkoleniowe lub rekreacyjne nurkowania poprzez planowanie, organizowanie i przeprowadzanie nurkowań.

- Asystować Instruktorowi podczas szkolenia na basenie oraz na wodach otwartych na kursach nurkowych PADI.

- Samodzielnie przeprowadzać część nurkowania szkoleniowego w ramach kursu Open Water Diver,

- Towarzyszyć kursantom podczas nurkowań szkoleniowych w ramach kursów Advanced Open Water Diver lub podczas kursów specjalistycznych pod pośrednim nadzorem Instruktora PADI.

- Przeprowadzać program PADI Discover Snorkeling.

- Przeprowadzać kolejne nurkowania w ramach PADI Discovery Scuba Diving.

- Przeprowadzać program PADI Discover Local Diving.

- Przeprowadzać dla certyfikowanych nurków program PADI Scuba Review lub dla osób posiadających certyfikat PADI Scuba Diver, którzy chcą odświeżyć swoje umiejętności nurkowe.

 

Po ukończonym kursie Divemastera możesz brać udział w kursie Asystenta Instruktora lub w kursie instruktorskim PADI.

 

Sam oceń czy to tak mało, czy aż tak dużo :)

 

Cena programu: patrz cennik