kurs pierwszej pomocy - EFR

 

Pierwsza pomoc medyczna (EFR) czyli kurs pierwszej pomocy przedmedycznej /(CPR /First Aid/CFC/AED) są zalecane dla każdego, nie tylko dla nurków. Na kursie dowiecie się jak przeprowadzać akcję pierwszej pomocy.
 

Omówimy cztery moduły:

- Wstępna Pierwsza Pomoc w wypadach zagrażających życiu

- CPR - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

- Drugorzędna Pierwsza Pomoc w wypadkach niezagrażających życiu 

- Pierwsza Pomoc Dzieciom CFC 

Celem kursów jest łatwe opanowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poprzez naukę i ćwiczenia. Kursy zakładają ułatwienie uczestnikom zapamiętywania odpowiednich procedur postępowania i zachęcanie uczestników do stosowania tych procedur przy pomocy potrzebującym. Kursy EFR oparte są na tych samych podstawach medycznych i mają te same priorytety co w przypadku pomocy udzielanej przez fachowców.

 

Nauka związana z pierwszą pomocy może się przydać zwłaszcza, gdy fachowa pomoc medyczna nie może dotrzeć na miejsce zdarzenia, bądź przybycie jej znacznie się opóźnia. To nie tylko niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach, ale również opanowanie umiejętności pomocy poszkodowanym w domu, czy w Waszej pracy.

Każdy uczestnik kursu przed rozpoczęciem kursu otrzymuje materiały szkoleniowe (podręcznik EFR i płytę DVD) do zapoznania i nauczenia w domu. Nauka w niestresującym środowisku i we własnym tempie jest jednym z kluczowych elementów filozofii kursu. 

 

Cena programu: patrz cennik